Over de stichting

Nederland is een democratische rechtsstaat met een onmisbare rol voor het vrije woord. Overal in ons land nemen mensen – burgers, overheden en andere partijen – het initiatief voor activiteiten ter versterking van de democratische rechtsstaat waarin wij met elkaar samenleven. Zulke initiatieven kunnen vroeg of laat ondersteuning verlangen om de professionaliteit en continuïteit ervan te versterken. De stichting voor democratie, recht en het vrije woord (DRVW) wil zowel een solide basis bieden voor initiatieven van derden als ook zelf initiatieven ontplooien ter versterking van de democratische rechtsstaat.