Doel

Nederland is een democratische rechtsstaat. Tot in de verste uithoeken van ons land nemen mensen – burgers, overheden en andere partijen – het initiatief voor activiteiten ter versterking van de democratische rechtsstaat en samenleving. Het éne initiatief is meer een beweging en het andere veeleer een instituut. In allerlei vormen zijn hier dikwijls ook vrijwilligers bij betrokken. Hoofdkenmerk van hun activiteiten is het ideële karakter ervan. Ze richten zich allemaal op de publieke zaak van de democratische rechtsstaat.

Initiatieven voor democratie, recht en vrije pers verlangen vroeg of laat ondersteuning om de professionaliteit en continuïteit ervan te versterken. De stichting voor democratie, recht en het vrije woord (kortaf DRVW) wil zowel een solide basis bieden voor initiatieven van derden als ook zelf initiatieven ontplooien ter versterking van de democratische rechtsstaat.

De stichting zonder winstoogmerk die het algemeen nut beoogt, heeft statutair als doel: ‘het ontplooien van initiatieven ten behoeve van democratie, recht en het vrije woord alsmede het bieden van ondersteunende diensten aan initiatieven en activiteiten op het gebied van democratie, recht en het vrije woord, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Zoals gezegd zal de stichting ook zelf het initiatief nemen voor activiteiten en deze organiseren.

Statuten