Organisatie

Activiteiten organiseert de stichting vanuit een specifieke commissie die zich hier volledig op kan richten. DRVW heeft de ambitie verantwoordelijkheid te nemen voor de doorontwikkeling en organisatie van het Democratiefestival.

Gelet ook op het ideële karakter van initiatieven is DRVW onafhankelijk. Mensen participeren op persoonlijke titel in bestuur en Raad van Toezicht. De onafhankelijke status van de stichting kan het voor potentiële partners goed begaanbaar maken hierbij aansluiting te zoeken.

Om voortvarend te werk te gaan kent DRVW een compact bestuur van vooralsnog een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Statuten

Bestuur

Gert Jan Verhoog
Voorzitter
g.j.verhoog@drvw.nl

Hans Storm
Secretaris
j.storm@drvw.nl

Marianne van Kimmenade
Penningmeester
m.vankimmenade@drvw.nl

Raad van Toezicht

Theo Bovens
Voorzitter

Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden
Lid

Frans van der Wel
Lid