Organisatie

Activiteiten organiseert de stichting vanuit een specifieke commissie die zich hier volledig op kan richten. DRVW heeft de ambitie verantwoordelijkheid te nemen voor de doorontwikkeling en organisatie van GrondFest (Democratiefestival).

Gelet ook op het ideële karakter van initiatieven is DRVW onafhankelijk. Mensen participeren op persoonlijke titel in bestuur en Raad van Toezicht. De onafhankelijke status van de stichting kan het voor potentiële partners goed begaanbaar maken hierbij aansluiting te zoeken.

Om voortvarend te werk te gaan kent DRVW een compact bestuur van vooralsnog een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Statuten

Bestuur

Gert Jan Verhoog
Voorzitter
g.j.verhoog@drvw.nl

Hans Storm
Secretaris
j.storm@drvw.nl

Erwin Buitelaar
Penningmeester
e.buitelaar@drvw.nl

Raad van Toezicht

Leen Verbeek
Voorzitter

Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden
Voorzitter remuneratiecommissie

Paul Hofstra
Voorzitter auditcommissie

Theo Bovens
Onderwijs en wetenschappen

Liesbeth van de Wetering

Malik Azmani