Democratiefestival

Als Nederland een bos is barstensvol vaak botsende meningen dan wil het Democratiefestival een open plek zijn. Op die open plek zeggen wat ons hoog zit en welke kant het vooral wel of niet op moet. We kunnen daar met elkaar in gesprek over hoe het nu verder moet met Nederland. En dat is nodig. Als het Democratiefestival nog niet bestond zou je het vandaag moeten uitvinden.

Het Democratiefestival wil zich richten op uiteenlopende doelgroepen van mensen uit stad en land, op burgers en hun bestuurders. Het zijn Nederlanders die politiek en of maatschappelijk betrokken zijn en die dat nog niet zijn. In het dagelijks leven komen zij elkaar misschien niet snel tegen. Het Democratiefestival wil ruimte geven aan hun ontmoeting. Zij en andere doelgroepen, jong en oud en van hier en elders, gaan hier met elkaar in debat over lokale, regionale en landelijke kwesties. Dat stimuleert ook democratisch burgerschap.

De onafhankelijke stichting Voor democratie, recht en het vrije woord (DRVW) is sinds december 2020 verantwoordelijk voor het Democratiefestival. De eerste festivaleditie was in 2019 en de tweede is in 2021. De stichting beseft dat het belangrijk is het festival in de komende jaren door te ontwikkelen, langs lijnen van de inhoud en met vereende krachten.

Ga naar Democratiefestival.nu