Nieuw verhaal voor Nederland

Meer dan eens klinkt de roep om een nieuw verhaal van Nederland. Het is een roep in alle toonaarden. Soms klinkt er verlegenheid in door, dan weer boosheid of juist trots. Er is ook zorg in het geding: hoe houden we de boel bij elkaar in dit verdeelde land als we geen verhaal hebben waarin iedereen zich kan vinden?

DRVW wil dat nieuwe verhaal van Nederland ontdekken. We stellen ons hierbij de vraag: wat is het gemeenschappelijke verhaal dat mogelijk ook een solide basis biedt en vertrouwen geeft in de toekomst? De vraag is als een handschoen die ergens al wat langer in een plas water ligt en we nu als collectief graag opnemen.

Dat doen we niet alleen. Voor een nieuw verhaal van Nederland willen we op grond van uiteenlopende invalshoeken mensen uitnodigen om met ons in gesprek te gaan, mensen die leven en werken in uiteenlopende delen van het land en hierbuiten. Ze zullen uit verschillende windrichtingen en maatschappelijke geledingen komen. Het gaat om mensen die behoren tot de spraakmakende gemeente en mensen die ook waardevolle opvattingen hebben zonder dat die doorklinken.

Met het Binnenhof gaat in 2021 het kloppend hart van onze democratie op de schop. Ook daarom is het misschien goed Nederland te overdenken. Hoe dan ook maakt de onderneming ons nieuwsgierig. Of het verhaal straks de moeite waard is moet de lezer gaandeweg beoordelen.