DEN HAAG, 23 april 2021 – De festivalraad geeft inhoudelijk koers aan het programma voor het Democratiefestival 2021. Op basis van overleg in de festivalraad zijn de centrale thema’s voor het programma: Wat doe jij voor wij? | Wie vertrouw jij? | Hoe doe je democratie? | Jouw democratie is de mijne niet! | Nederland, taboeland | Waar moet het heen met Nederland?

De onafhankelijke Stichting voor democratie, recht en het vrije woord (DRVW), die eind 2020 de verantwoordelijkheid voor het Democratiefestival op zich nam, mandateerde een deskundige festivalraad om de inhoudelijke koers en centrale thema’s voor het festival vast te stellen. Die krijgen hun uitwerking in concrete activiteiten.

Dat sluit ook aan op de brief van 21 februari 2020 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan beide Kamers der Staten-Generaal. Die noemt hierin als één van de belangrijkste leerpunten van de eerste festivaleditie in 2019, naast onafhankelijkheid van het festival: ‘Inhoudelijke verbeteringen: deze gaan over een meer evenwichtige programmering die nog beter aansluit bij alle maatschappelijke en politieke invalshoeken’.

Het tweede Democratiefestival vindt, op vrijdag 3 en zaterdag 4 september, opnieuw plaats in Nijmegen. Het wil bovenal een ontmoeting zijn die inwoners van Nederland in de gelegenheid stelt om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die mensen hoog zitten en ter harte gaan.

De festivalraad onder voorzitterschap van Reinier van Zutphen bestaat verder uit Lisette Heemskerk, Carla Hoetink, Gilbert Isabella, Joyce Lie, Suzanne Potjer en Geerten Waling. Ze maken op persoonlijke titel deel uit van de festivalraad. In het dagelijks leven is Van Zutphen Nationale ombudsman, Heemskerk commercieel directeur Nationale Opera & Ballet, Isabella burgemeester van de gemeente Houten, Hoetink politiek historicus Radboud Universiteit, Lie rechter (‘Judge Joyce’), Potjer adviseur vernieuwing organisaties in het publiek domein en Waling onderzoeker aan de Universiteit Leiden en publicist.

Klaas Taselaar en Mirjam Boone, die samen de festivaldirectie vormen, zijn vanuit hun expertise op het gebied van programmering, organisatie en het bereiken van hoofddoelgroepen adviseur van deze raad. Zo zijn inhoud en vorm met elkaar verbonden. De festivaldirectie betrekt (leden van) de festivalraad waar nodig bij de verdere uitwerking van het programma.

 

23 april 2021